Listopad – hádanky – řešení

1. listopad Felix
2. listopad Památka zesnulých
3. listopad Hubert
4. listopad Karel
5. listopad Miriam
6. listopad Liběna
7. listopad Saskie
8. listopad Bohumír
9. listopad Bohdan
10. listopad Evžen
11. listopad Martin
12. listopad Benedikt
13. listopad Tibor
14. listopad Sáva
15. listopad Leopold
16. listopad Otmar
17. listopad Mahulena
18. listopad Romana
19. listopad Alžběta
20. listopad Nikola
21. listopad Albert
22. listopad Cecílie
23. listopad Klement
24. listopad Emílie
25. listopad Kateřina
26. listopad Artur
27. listopad Xenie
28. listopad René
29. listopad Zina
30. listopad Ondřej