Poslední konec světa

Poslední konec světa – rok 5 000 000 000. V jádru Slunce se všechen vodík přeměnil na helium. Termonukleární reakce se účastní i vodík v obalu, Slunce se začíná rozpínat a postupně pohlcuje Merkur, Venuši, Zemi a nakonec i Mars. Jeho výkon se zvyšuje a život tím definitivně končí. Alespoň na Zemi. Pokud lidstvo přežilo všechny dosavadní konce, má i tentokrát šanci. Několik miliard let mu dává možnost na takový technický rozvoj, aby se pokusilo změnit svou vemírnou adresu. Zatím se podařilo urazit jednu světelnou vteřinu za 50 let. Počítáme-li jako začátek Gagarinúv oblet Země. V nedávné době svitla naděje, že se to podaří zopakovat a možná se přidají i nějaké minuty. Času máme dost. Zatím.