Novinka –přidejte se k nám na Facebook!

Úvod

Jednou z nejzajímavějších fyzikálních veličin je čas.

Svatý Václav

Svatý Václav

Ačkoliv nepřetržitě plyne,nikde neubývá,a na druhé straně se nikde ani nehromadí.
Čas může plynout rychle nebo pomaleji,nikdy se však nedá vrátit zpět.
Autoři Sci-fi jsou přesvědčeni o opaku a to samé jejich čtenáři.
Naštěstí pro ně to nehrozí.
Pokud by se totiž cestování časem stalo skutečností,znamenalo by to smrt Sci-fi literatury.
Každé uskutečnění nějaké,kdysi tajemné vize,se nakonec vždy promění v nudu,neboť se pozornost přesune k něčemu novému,
ještě neobjevenému. Většina známých,a pravděpodobně i nikdy neobjevených civilizací,čas měřila nebo se o to alespoň pokoušela.
Základem měření času byly většinou periodicky se opakující události související s pohybem nebeských těles.
Od toho jsou odvozeny den,měsíc či rok. Později přibylo měření kratších časových úseků,hodina minuta vteřina.
S měřením časových intervalů určujících kalendář bylo kupodivu daleko více problémů.
Přestože příroda funguje několik miliard let/ a úspěšně/,oběžná doba Země kolem Slunce /1 rok/ není celým násobkem rotace Země kolem své osy /1 den/,
a tak se každá civilizace musela nějakým způsobem s tímto problémem vyrovnat. Náš současný kalendář se
vyvinul ze starořímského,který byl J Ceasarem upraven na juliánský roku 42 př. n. l.
Tři roky po 365 dnech následoval čtvrtý o trvající 366 dní. Ten po mnoha stoletích přestal vyhovovat,n
eboť se opožďoval vůči rovnodennostem,které tak měly stále nižší a nižší datum. Další reformu udělal papež Řehoř XIII.,který vynechal 10 dní. Přestupními se staly roky dělitelné 4.
Roky na konci století jsou přestupné pouze tehdy,je-li první dvojčíslí dělitelné 4.
Kalendář se zaváděl postupně. V sovětském Rusku až roku 1918,proto byla říjnová revoluce v listopadu.
Kalendář platí dodnes a jeho další korekce bude nutná v 5. tisíciletí.
Naše stránky se budou snažit některá zajímavá data ukázat.

Nejrůznější data významně ovlivňují náš život. Vaši náladu,náměsíčnost nebo přeměnu ve vlkodlaka může ovlivnit úplněk,roční období,
a jiná astronomická data. Volno z práce zajístí významné dny ČR a svátky. Dozvíte se,jak se vypočítává datum Velikonoc.

Pro trénování bystrých mozků můžete vyzkoušet hádanky pro děti i dospělé. Týkají se nejrůznějších událostí,
svátků,i datumů. Mezi nejzajímavější patří Hádanky Velikonoce,Hádanky Vánoce
a nebo třeba naše sluneční soustava. Zašifrovali jsme i Celý vesmír
i jiná speciální témata. Pro pověrčivé přichází tajemný pátek třináctého a Číslo třináct.