Úvod

Jednou z nejzajímavějších fyzikálních veličin je čas.

Svatý Václav

Svatý Václav

Ačkoliv nepřetržitě plyne, nikde neubývá, a na druhé straně se nikde ani nehromadí.
Čas může plynout rychle nebo pomaleji, nikdy se však nedá vrátit zpět.
Autoři Sci-fi jsou přesvědčeni o opaku a to samé jejich čtenáři.
Naštěstí pro ně to nehrozí.
Pokud by se totiž cestování časem stalo skutečností, znamenalo by to smrt Sci-fi literatury.
Každé uskutečnění nějaké, kdysi tajemné vize, se nakonec vždy promění v nudu, neboť se pozornost přesune k něčemu novému,
ještě neobjevenému. Většina známých, a pravděpodobně i nikdy neobjevených civilizací, čas měřila nebo se o to alespoň pokoušela.
Základem měření času byly většinou periodicky se opakující události související s pohybem nebeských těles.
Od toho jsou odvozeny den, měsíc či rok. Později přibylo měření kratších časových úseků, hodina minuta vteřina.
S měřením časových intervalů určujících kalendář bylo kupodivu daleko více problémů.
Přestože příroda funguje několik miliard let/ a úspěšně/, oběžná doba Země kolem Slunce /1 rok/ není celým násobkem rotace Země kolem své osy /1 den/,
a tak se každá civilizace musela nějakým způsobem s tímto problémem vyrovnat. Náš současný kalendář se
vyvinul ze starořímského, který byl J Ceasarem upraven na juliánský roku 42 př. n. l.
Tři roky po 365 dnech následoval čtvrtý o trvající 366 dní. Ten po mnoha stoletích přestal vyhovovat, n
eboť se opožďoval vůči rovnodennostem, které tak měly stále nižší a nižší datum. Další reformu udělal papež Řehoř XIII., který vynechal 10 dní. Přestupními se staly roky dělitelné 4.
Roky na konci století jsou přestupné pouze tehdy, je-li první dvojčíslí dělitelné 4.
Kalendář se zaváděl postupně. V sovětském Rusku až roku 1918, proto byla říjnová revoluce v listopadu.
Kalendář platí dodnes a jeho další korekce bude nutná v 5. tisíciletí.
Naše stránky se budou snažit některá zajímavá data ukázat.

Nejrůznější data významně ovlivňují náš život. Vaši náladu, náměsíčnost nebo přeměnu ve vlkodlaka může ovlivnit úplněk, roční období,
a jiná astronomická data. Volno z práce zajístí významné dny ČR a svátky. Dozvíte se, jak se vypočítává datum Velikonoc.

Pro trénování bystrých mozků můžete vyzkoušet hádanky pro děti i dospělé. Týkají se nejrůznějších událostí,
svátků, i datumů. Mezi nejzajímavější patří Hádanky Velikonoce, Hádanky Vánoce
a nebo třeba naše sluneční soustava. Zašifrovali jsme i Celý vesmír
i jiná speciální témata. Pro pověrčivé přichází tajemný pátek třináctého a Číslo třináct.