Historické povodně

Historie povodní a záplav na území České republiky

Historický vodočet

Historický vodočet

Od asi nejslavnějších povodní v historii naší republiky nás dělí jen pár let. Přišly nečekaně v srpnu roku 2002 a způsobily zatopení
nejen menších obcí a měst, ale také milionového hlavního města – Prahy. Byly to povodně, které nikdo nepamatoval – aby také ano. Na historickém vodoměru
u Dolních Beřkovic u Vltavy je vidět, že minimálně od roku 1784 hladina řeky výš nebyla. Ryska povodní z roku 2002 je až těsně nahoře pod stříškou.
Přesto hladina řeky Vltavy nevystoupila ze svých břehů v roce 2002 poprvé. V minulosti již lidem zatopila několikrát.

Pět nejhorších povodní v historii Vlatavy, resp. Labe, do kterého se Vltava vlévá, bylo v letech:
2002, 1890, 1748, 1862, 1900

Další řeka, která je známá pro opouštění svého koryta, je řeka Morava. Když se v roce 1997 vylila, zemřelo celkem 50 lidí, což bylo třikrát více než při známých povodních 2002 v Praze.
Další řeka, která je známá pro opouštění svého koryta, je řeka Morava. Když se v roce 1997 vylila, zemřelo celkem 50 lidí, což bylo třikrát více než při známých povodních 2002 v Praze.

Příčinou záplav na našem území bývá tlaková níže, která postupně postupuje nad území, které má být zasaženo. Spustí se déšť, který
neustává, dochází k nadprůměrným srážkám; zkombinuje-li se tato situace s dalšími faktory, dochází k povodním s katastrofickými následky. Další příčiny na našem území nejsou monzuny ani hurikány, nýbrž:
Neudržovaná vodní koryta, přeplněné nádrže, zanedbané prvky protipovodňové ochrany či tající sníh.

Podrobnější informace o důležitých povodních

2002

Řeka: Vltava, Labe. Průtok vody Prahou 14. srpna 5000 kubíků/s. Tisíciletá voda. Zaplaveno pražské metro, přes jeho protipovodňovou ochranu.

1997

Řeka: Morava, Odra. Měsíc: Červenec. 1/3 Moravy pod vodou.

1900

Řeka: Vltava. Průtok vody neznámý

1890

Řeka: Vltava. Odhadovaný průtok vody 4000 kubíků/s

1862

Řeka: Vltava. Průtok vody neznámý

1784

Řeka: Vltava. Odhadovaný průtok vody 4500 kubíků/s

Žádné z těchto povodní však zatím nevedly ke konci světa. Naštěstí!