Novinka –přidejte se k nám na Facebook!

Historické povodně

Historie povodní a záplav na území České republiky

Historický vodočet

Historický vodočet

Od asi nejslavnějších povodní v historii naší republiky nás dělí jen pár let. Přišly nečekaně v srpnu roku 2002 a způsobily zatopení
nejen menších obcí a měst,ale také milionového hlavního města –Prahy. Byly to povodně,které nikdo nepamatoval –aby také ano. Na historickém vodoměru
u Dolních Beřkovic u Vltavy je vidět,že minimálně od roku 1784 hladina řeky výš nebyla. Ryska povodní z roku 2002 je až těsně nahoře pod stříškou.
Přesto hladina řeky Vltavy nevystoupila ze svých břehů v roce 2002 poprvé. V minulosti již lidem zatopila několikrát.

Pět nejhorších povodní v historii Vlatavy,resp. Labe,do kterého se Vltava vlévá,bylo v letech:
2002,1890,1748,1862,1900

Další řeka,která je známá pro opouštění svého koryta,je řeka Morava. Když se v roce 1997 vylila,zemřelo celkem 50 lidí,což bylo třikrát více než při známých povodních 2002 v Praze.
Další řeka,která je známá pro opouštění svého koryta,je řeka Morava. Když se v roce 1997 vylila,zemřelo celkem 50 lidí,což bylo třikrát více než při známých povodních 2002 v Praze.

Příčinou záplav na našem území bývá tlaková níže,která postupně postupuje nad území,které má být zasaženo. Spustí se déšť,který
neustává,dochází k nadprůměrným srážkám;zkombinuje-li se tato situace s dalšími faktory,dochází k povodním s katastrofickými následky. Další příčiny na našem území nejsou monzuny ani hurikány,nýbrž:
Neudržovaná vodní koryta,přeplněné nádrže,zanedbané prvky protipovodňové ochrany či tající sníh.

Podrobnější informace o důležitých povodních

2002

Řeka:Vltava,Labe. Průtok vody Prahou 14. srpna 5000 kubíků/s. Tisíciletá voda. Zaplaveno pražské metro,přes jeho protipovodňovou ochranu.

1997

Řeka:Morava,Odra. Měsíc:Červenec. 1/3 Moravy pod vodou.

1900

Řeka:Vltava. Průtok vody neznámý

1890

Řeka:Vltava. Odhadovaný průtok vody 4000 kubíků/s

1862

Řeka:Vltava. Průtok vody neznámý

1784

Řeka:Vltava. Odhadovaný průtok vody 4500 kubíků/s

Žádné z těchto povodní však zatím nevedly ke konci světa. Naštěstí!