Novinka –přidejte se k nám na Facebook!

Cyril a Metoděj 5.7. 863

Příchod řeckých bratří Cyrila A Metoděje na Velkou Moravu.

Kostel Cyrila a Metoděje

Kostel Cyrila a Metoděje

Cyril a Metoděj,často označovaní jako slovanští věrozvěstové dorazili na Velkou Moravu pravděpodobně na jaře roku 863. Impulsem k jejich cestě bylo poselství knížete Velké Moravy Rostislava vládci byzantské říše Michalu III. Hlavním důvodem byla snaha o zřízení biskupství na území Velké Moravy,jež mělo omezit vliv východofranské říše. Nahrazením německých kněží se snažil snížit závislost své země a omezit nároky na zemi uplatňované pasovským biskupem. Cyril,vlastním jménem Konstantin,vytvořil z jazyka slovaského obyvatelstva z okolí Soluně první slovanské písmo –hlaholici. Oba bratři pak začali překládat do staroslověnštiny bibli a další církevní spisy. Ve staroslověnštině pak byly slouženy bohoslužby. Roku 869 Cyril zemřel. Téhož roku na podzim byl Metoděj vysvěcen za prvního arcibiskupa na Moravě. Následovaly časté spory s latinským klérem. Metoděj se musel obhajovat před samotným papežem,a byl též načas uvržen do vězení. Po smrti Metoděje r. 885 byli jeho žáci vyhnáni ze země. Jeho hrob nebyl dosud nalezen.