Podzimní rovnodennost

Podzimní rovnodennost nastává okolo 23.9. každého roku./ 22.9.2012/. Již z významu slova plyne, že den je stejně dlouhý jako noc./ podobně při jarní rovnodennosti/. Slunce vychází přesně na východě a zapadá na západě. Na rovníku v poledne prochází nadhlavníkem.V době rovnodennosti má Slunce vůči světovému rovníku nulovou deklinaci. Při pohledu kolmém na rovinu oběhu Země kolem Slunce je pouze při rovnodennostech zemská osa tečnou k této oběžné dráze.