Novinka –přidejte se k nám na Facebook!

Sluneční hodiny

Sluneční hodiny slouží k určování času podle Slunce. Rotace Země kolem své osy způsobuje zdánlivý pohyb Slunce po obloze. Jeho důsledkem je,že dopad slunečních paprsků pod různým úhlem v každém okamžiku dne.

Sluneční hodiny

Sluneční hodiny

Princip slunečních hodin funguje na základě pohybu stínu relativně nehybné věci. Sluneční hodiny se skládají z několika základních součástí. Z ukazatele,kterému se říká stylus,dále potom z číselníku. Ukazatel musí být rovnoběžný se zemskou osou,ležet v severojižní rovině a musí svírat s vodorovnou rovinou úhel rovný zeměpisné šířce.
Je dobré si uvědomit,že hodiny se musí vyrábět na míru místu,kde mají sloužit,neboť neupravené vždy ukazují tzv. pravý sluneční čas – neřídí se tedy časovými pásmy v atlasu a stejné sluneční hodiny potom v Praze a Brně ukazují jiný čas. V České republice je pravý sluneční čas a oficiální čas shodný na 15. poledníku (a pouze v zimě),tzn. např. v Jindřichově Hradci. Jinde je třeba provést korekci číselníku posunem o příslušný úhel,dle umístění na Zemi.
Nevýhodou slunečních hodin je jejich nepoužitelnost v noci,za špatného počasí a za polárním kruhem za polární noci. Slunce bohužel neakceptuje letní čas,proto sluneční hodiny ukazují v létě,kdy by teoreticky měly být během dlouhých dní nejvyužívanější,o jednu hodinu méně. Sluneční hodiny se také jen těžko seženou ve verzi náramkové.
Plus naopak je,že pokud jsou jednou seřízeny a pevně upevněny,ukazují (až na zmíněné výjimky) správný čas,nemusí se jim měnit baterie,nemusí se natahovat a díky absenci elektroniky jsou také méně poruchové.
V České republice najdeme sluneční hodiny snad v každém městě.