Sluneční hodiny

Sluneční hodiny slouží k určování času podle Slunce. Rotace Země kolem své osy způsobuje zdánlivý pohyb Slunce po obloze. Jeho důsledkem je, že dopad slunečních paprsků pod různým úhlem v každém okamžiku dne.

Sluneční hodiny

Sluneční hodiny

Princip slunečních hodin funguje na základě pohybu stínu relativně nehybné věci. Sluneční hodiny se skládají z několika základních součástí. Z ukazatele, kterému se říká stylus, dále potom z číselníku. Ukazatel musí být rovnoběžný se zemskou osou, ležet v severojižní rovině a musí svírat s vodorovnou rovinou úhel rovný zeměpisné šířce.
Je dobré si uvědomit, že hodiny se musí vyrábět na míru místu, kde mají sloužit, neboť neupravené vždy ukazují tzv. pravý sluneční čas – neřídí se tedy časovými pásmy v atlasu a stejné sluneční hodiny potom v Praze a Brně ukazují jiný čas. V České republice je pravý sluneční čas a oficiální čas shodný na 15. poledníku (a pouze v zimě), tzn. např. v Jindřichově Hradci. Jinde je třeba provést korekci číselníku posunem o příslušný úhel, dle umístění na Zemi.
Nevýhodou slunečních hodin je jejich nepoužitelnost v noci, za špatného počasí a za polárním kruhem za polární noci. Slunce bohužel neakceptuje letní čas, proto sluneční hodiny ukazují v létě, kdy by teoreticky měly být během dlouhých dní nejvyužívanější, o jednu hodinu méně. Sluneční hodiny se také jen těžko seženou ve verzi náramkové.
Plus naopak je, že pokud jsou jednou seřízeny a pevně upevněny, ukazují (až na zmíněné výjimky) správný čas, nemusí se jim měnit baterie, nemusí se natahovat a díky absenci elektroniky jsou také méně poruchové.
V České republice najdeme sluneční hodiny snad v každém městě.