Velikonoce

Vejce jako tradiční symbol Velikonoc, svátků jara

Vejce - symbol Velikonoc

Velikonoční svátky –  kdy slavíme Velikonoce?

Velikonoce jsou nejvýznamějším křesťanským svátkem.Původně byl pro určení termínu Velikonoc rozhodující židovský svátek Pesach.Rozhodnutím l. nikajského koncilu v roce 325 bylo stanoveno datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku. Tato neděle může být v rozmezí 22.3.-25.4. Původně trvala oslava Velikonoc jeden den a končila noční vigilií. Později se zrodilo velikonoční triduum, které začíná Zeleným čtvrtkem( Poslední večeře), pokračuje Velkým pátkem (Kristovo umučení) a Bílou sobotou (den pobytu v hrobě). V noci ze soboty na neděli začíná Neděle zmrtvýchvstání Páně- Velká noc, odtud Velikonoce. Následuje Velikonoční pondělí. V křesťanském pojetí obsahojí Velikonoce dalších 50 dní začínajících vigílií Bílé neděle, což je první neděle po Velikonocích a končí svátkem Seslání Ducha Svatého, což jsou letnice První týden je zván Velikonoční oktáv, 40. den je Nanebevstoupení, oslava odchodu Ježíše Krista k Bohu na nebesa.Datum Velikonoc bylo pravděpodobně hlavním motivem refomy juliánskáho kalendáře papežem Rehořem XIII. roku 1582. Nepřesnot juliánského kalendáře totiž způsobila během staletí posunování jarní rovnodennosti na stále bližší termín. V 16.století, tak tato odchylka už představovala cca 10 dní.Díky reformě bylo těchto 10 dní vynecháno a gregoriánský kalendář pomocí úpravy počítání přestupních roků je téměř přesný ve srovnání s pohybem Země kolem Slunce.

Hádanky k Velikonočním svátkům Vám mohou zpestřit volno! Od roku 2016 i o Velkém pátku!