17. listopadu – významné datum naší historie

17.11. – k tomuto datu můžeme přiřadit dva letopočty:
1939 – V průběhu demonstrace proti německým okupantům 28.10. byl smrtelně zraněn student Jan Opletal. Pohřeb dne 15.11. byl velkou protinacistickou demostrací a stal se záminkou k uzavření českých vysokých škol(17.11.). Nikdo v tu chvíli netušil, že tisíciletá říše má už polovinu času za sebou.
1989 – Velká studentská demonstrace s brutálním policejním zákrokem skončila postupným zhroucením režimu. Znamenalo to konec vlády jedné strany, legalizace soukromého vlastnictví a zvolení presidenta Václava Havla. Dále nastal jasný příklon k Západu. Skončilo tak heslo- se Sovětským svazem na věčné časy. Podíváme-li se do minulosti zjistíme, že nejasné politické proklamace s odstupem času jsou poměrně dobře měřitelné. Věčné časy byly přibližně o 28 let delší než tisíciletá říše.

17. listopad je také významné datum z hlediska vesmírného dobývání.

You may also like...

Napsat komentář