Karel IV. – 700 let od narození v roce 2016

14.5.1316

se narodil Karel IV. lucemburský / křtěný jako Václav /, budoucí král český, římský a od r. 1355 též římský císař. Mládí prožil v Paříži. Do Čech se vrátil r. 1333. V letech 1344 – 1346 byl moravským markrabětem.  Po smrti svého otce / Jan Lucemburský – Kresčak – 1346 / se stal českým králem.

Karlův most - odkaz Karla IV. v české architektuře

Pražskému hradu dominuje chrám sv. Víta. Na snímku též část Karlova mostu.

Za jeho vlády došlo k výraznému ekonomickému a kulturnímu rozvoji celé země. Čilý stavební ruch panoval především v Praze. Karel IV. založil Nové město pražské, nechal postavit kamenný most přes Vltavu – Karlův most, založil první univerzitu ve střední Evropě – Karlovu. Ta poskytovala vzdělání místním i obyvatelům okolních zemí. Zahájil též  výstavbu katedrály sv. Víta. Hlavní město patřilo v té době mezi desítku největších v Evropě. Dobytčí trh / dnešní Karlovo náměstí / se stal nejrozsáhlejším náměstím našeho kontinentu. Nově postavený hrad Karlštejn plnil roli trezoru korunovačních klenotů. Karel IV. byl 4x ženat. Měl 12 dětí. / Václav IV., Zikmund … /. Zemřel 29.11.1378.

Karlštejn

Karlštejn