30.9.1938 – Mnichovská dohoda

29.9. proběhla v Mnichově mezinárodní konference za účasti Německa ,V.Británie, Francie a Itálie. Bylo dohodnuto o postoupení českého pohraničí Německu. Jednalo se o tzv. Sudety – oblasti s více než 50% německého obyvatelstva. Územní požadavky vznesly později Polsko a Maďarsko. V druhém případě šlo o oblasti na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Celkově přišla Československá republika o 41000 m2 a 4,9 milionu obyvatel. K jednání nebyli představitelé ČSR přizváni a výsledek jim byl předán jako ultimátum. Vláda ČR byla postavena před 2 špatné varianty. Buď se bránit, a být označen mezinárodním společenstvím jako viník války anebo vyklidit požadované území včetně pohraničního opevnění a být vydáni na milost a nemilost hitlerovskému Německu. Zvítězila druhá možnost a rok po obsazení Rakouska Německem – 15.3.byl obsazen zbytek ČSR. Den předtím 14.3.1939 vyhlásilo Slovensko samostatnost a stalo se spojencem Německa. Polsko se z drobného územního zisku dlouho neradovalo. 1.9.1939 bylo napadeno Německem a začala 2. světová válka. Nyní mohly západní mocnosti začít konzumovat kaši, kterou si v Mnichově navařily. Francie a V. Británie od mnichovské dohody odstoupily během roku 1942. Podíl na tom měl úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha 27.5.1942.