Atentát na Františka Ferdinanda d’Este 28.6.1914

28.6. 1914 došlo v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny, k atentátu na následníka trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este, při kterém byla zabita i jeho manželka hraběnka Žofie Chotková. Oba byli zastřeleni z bezprostřední blízkosti srbským nacionalistou Gavrilem Principem. Návštěva následníka trůnu proběhla v souvslosti s vojenskými manévry rakousko-uherské armády nedaleko srbských hranic a byla provokativně naplánována na den výročí porážky Srbska na Kosově poli / 28.6.1389 /, která měla za násladek ztrátu samostatnosti na Osmanské říši. Atentát na arcivévodu Ferdinanda se stal vítanou záminkou k rozpoutání 1.světové války. Soupeři – Trojspolek-Německo, Rakousko -Uhersko, Itálie. Dohoda – Rusko, Francie, Anglie. Jatka mohla začít. Během prvních dvou let vstoupilo do válečného konfliktu16 zemí. Později se do války zapojily Spojené státy i další mimo evropské země. V novém století prudce vzrostla produktivita práce v průmyslu, v zemědělství a nakonec i v zabíjení.