Úplněk

Dostane-li se nejbližší vesmírné těleso, Měsíc do opozice se Sluncem tzn. leží-li na jedné přímce

Úplněk

Úplněk

Země mezi Sluncem a Měsícem nastává úplněk. Než nastane další úplněk uplyne 29,53 dne. Interval mezi dvěma úplňky se nazývá synodický měsíc. Působením gravitace Slunce, ale vzhledem ke vzdálenosti především Měsíce na vodní masy vzniká příliv a odliv. Pokud nastane úplněk nebo nov, gravitační síly obou těles se sčítají a rozdíl hladiny moře při přílivu se zvyšuje. Na východním pobřeží Kanady dosahuje až 20 m. Kromě silového působení může úplněk ovlivňovat i psychiku citlivějších osob. To se může projevit například zvýšením počtu dopravních, poruchami spánku apod.I ten největší ateista,ale musí uznat, že úplněk má své kouzlo.

Data úplňků pro rok 2017 jsou k nalezení v Astronomických datech.

O úplňku:
„Chceš říct vtip?“
„Jo“
„Stojí v moři kokrhel, vody má až po kolene“
„Co to je za vtip?“
„Musíme počkat na příliv“