Sv. Václav

28.9.– výročí zavraždění knížete Václava (r. 935): Ačkoliv o přesném datu události panují mezi historiky pochybnosti,

28.9.

28.9.

dala vražda českého knížete vzniknout svatováclavské legendě, která přetrvala tisíciletí. Václav, syn Vratislava I. z knížecího rodu Přemyslovců a Drahomíry se narodil (dle encyklopedií) mezi lety 903 a 907. Vládl v letech 921 ( smrt Vratislava I.) – 935. Některé prameny uvádějí, že v době nezletilosti jej zastupovala jeho matka Drahomíra, odpůrkyně křesťanství. Pravdivost tohoto údaje nelze ověřit díky neznalosti roku narození. Václav, narozdíl od Drahomíry křesťanství až do své smrti podporoval.R. 929 se formálně podrobil německému králi Jindřichu I. Ptáčníkovi a ročně mu odváděl mírový poplatek (údajně 120 volů a 500 hřiven stříbra). To vedlo k rozporům s bratrem Boleslavem, jehož nekonečná touha po moci vedla nakonec k zavraždéní Václava. Mučedníkem se stal přibližné po půl století, kdy bylo v Praze založeno biskupství. Tím byl uzavřen biblický příběh Ábela a Kaina. Zázraky spojené se sv. Václavem: vidění knížete Radslava- zářící znamení kříže na čele Václava bylo impulsem k vzdání se. Jindřich I. Ptáčník viděl jak Václav vstupuje do síně v doprovodu andělů a se zářícím křížem na čele. Posmrtné se sv. Václav tak stal patronem a ochráncem české země. Různé režimy se snažily využít svatováclavskou legendu ve svůj prospěch, ale skončily na smetišti dějin a legenda žije dál. Den české státnosti slavíme od roku 2000. 28.9.995-vyvraždění Slavníkovců- ve výroční den smrti sv. Václava byl na pokyn syna Boleslava I. Boleslava II. vyvražděn v Libici nad Cidlinou druhý nejmocnější rod té doby Slavníkovci. Celé území ovládli Přemyslovci a byl tak položen základ českého státu. V obou případech tak vidíme vliv vraždění na dějiny národa. Bez jedné vraždy by nebyla svatováclavská legenda. Bez mnohonásobné vraždy by nebyl český stát ? Nebo si z nás dělají historici blázny?