Státní dluhopisy

3.10. 2011 – začátek upisovacího období pro nákup dluhopisů občany. V roce 2011 budou moci občané v období 3.10.-1.11. objednávat státní dluhopisy. Ty budou buď roční nebo /2%/, 5leté / cca 3% ročně/ a 5leté reinvestiční / cca 3% ročně / tzn. úrok nebude každý rok vyplácen, ale bude použit na nákup daších dluhopisů. Výnos u 5letých je uváděn cca 3% ročně. Uváděná hodnota je průměrná. Ročně budou úročeny takto.1.r-0,85%, 2.r.-1,50%, 3.r.-3%, 4.r.-4,50%, 5.r.-6%. Dluhopisy bude možné předčasně 4x do roka zpětně prodat. Z konstrukce úročení je však jasné, že se to minimálně první 3 roky nevyplatí. Vzhledem k tomu, že nyní je inflace cca 2%, a díky zvyšování DPH a dalších daní se její pokles neočekává, je otázkou zda výnos po 5 letech bude vůbec kladný. Jeden dluhopis bude stát 1kč a nejmenší investice je 1000kč. Výnosy nebudou prozatím daněny, ale změnu zákona nelze vyloučit. Na účet investorům budou zapsány dne 11.11.2011