Chemický kalendář

Že mohou mít jména jen živá stvoření? Ale kdeže! Dnes se mohou dát jména čemukoliv. A tak vznikl kalendář chemických sloučenin
Zity Valentové. Prohlédněte si ho! A nezapomeňte: Všechno živé je chemie!!!