Den daňové svobody

15.6.2011 – den daňové svobody. Výpočet dne daňové svobody pro letošní rok zní patnáctého června. Až do tohoto data průměrný občan vydělává na stát. Na světě se rozptyl tohoto data pohybuje od dubna do září. Dá se tedy říci, že stát každému sebere zhruba polovinu výdělku. Nejhorší na tom je, že ještě k tomu nově narozeným sděluje, že budou pracovat až do 70 let. To i v otrokářské společnosti měli otroci naději, že získají svobodu dříve. Bylo by zajímavé zjistit jakou část výdělku si nárokovalo panstvo v hluboké minulosti. Pro ty, co nechtějí řešit složité historické úkoly je tu sada hádanek k tématu dne daňové svobody.

Řešení