Hádanky o ČR

Hádanky k zamyšlení – speciál z naší vlasti k 28. říjnu

Zkuste si sadu pampevlků:

České řeky

Řeka

Řeka

Dora

Orangutanava

Muluva

Pala

Pulslá

Chladka

Hoduje

Tyfava

Dynení

Sypánavka

Česká pohoří a české hory

Hora

HoraPrška

Prabába

Pčechý

Bezmrk

Odleť

Hruběšovka

Javkoněce

Česká města

Město

MěstoMwest

Chřipkařov

Čátruchli

Přepochodeň

Bruntuhnul

Obutýkovice

Poděčela

Kaclo

Masarykov

Zlíš

Orelov

Sdvoubro

Krúplněk

Řešení hádanek z naší vlasti