Světový den učitelů

Pátého října se po celém světě slaví den učitelů. Dle organizace UNESCO, která tento svátek v roce 1994 vyhlásila, se tento den oslavují všichni učitelé, bez ohledu na stupeň vzdělávání, který zajišťují. Jde o celkové uznání učitelské práce, ocenění jejich nezastupitelné a často nedoceněné práce.

V Česku se ovšem toto datum zatím příliš neujalo. Za „Den učitelů“ se všeobecně považuje 28. březen, výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského – podrobnosti o této osobnosti jsou rozepsány zde.